?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vakances

Aktuālās vakances Dobeles novadā  reģistrētas vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv uz 03.11.2022., skatīt šeit.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobeles novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) izsludina pretendentu pieteikšanos uz sabiedrisko attiecību speciālista amata vakanci uz nenoteiktu laiku Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

augstākā izglītība sabiedrisko attiecību/komunikācijas nozarē, multimediju komunikācijā vai mārketinga specialitātē;
pieredze sabiedrisko attiecību speciālista amatā ne mazāka kā 3 gadi;
prasmes un iemaņas fotoreportāžu veidošanā;
teicama literārā rakstu valoda;
izcilas valsts valodas zināšanas, labas svešvalodas zināšanas (angļu un krievu);
teicamas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas);
ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
komunikācijas un prezentēšanas prasmes, un spēja argumentēti paust savu viedokli;
augsta atbildības sajūta un saskarsmes kultūra, precizitāte un labas analītiskās spējas;
iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt darbu un strādāt komandā;
B kategorijas autovadītāja apliecība;
pieredze valsts vai pašvaldības pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie darba pienākumi:

sagatavot pašvaldības oficiālo informāciju, preses relīzes;
nodrošināt regulāru aktuālās informācijas sagatavošanu, apstrādi un ievietošanu pašvaldības informatīvajā izdevumā, tīmekļvietnēs (www.dobele.lv), kā arī sociālajos tīklos;
organizēt pašvaldības reprezentācijas pasākumus, oficiālās pieņemšanas;
nodrošināt fotoreportāžas no pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu organizētajiem pasākumiem, tās savlaicīgi atspoguļot pašvaldības sociālajos tīklos un tīmekļvietnē;
veikt sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus par pašvaldībai svarīgiem jautājumiem;
novada tēla veidošana.

Piedāvājam:

darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas no 1300 EUR
 

Pretendentam jāiesniedz:

motivētu pieteikuma vēstuli;
dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Dokumentus, norādot “Pieteikums vakancei Sabiedrisko attiecību speciālists” līdz 2022. gada 21. novembrim plkst. 17:00 var iesniegt:

Ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu – Dobeles novada pašvaldībai, adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;

Personīgi (slēgtā aploksnē) – Dobeles novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (KAC), adrese Brīvības iela 15, Dobeles, Dobeles novads (darba laikā);

Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus e-pasta adresē: personals@dobele.lv

Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek vērtēti.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOBELES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Reģ.Nr. .40900038646

AICINA DARBĀ

aprūpētāju Atelpas brīža pakalpojumā – uz nenoteiktu laiku, laika alga ar stundas tarifa likmi 3,092 eiro (bruto).

Galvenie amata pienākumi:

nodrošināt personu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpi, uzraudzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pastaigas svaigā gaisā, palīdzību pašaprūpē un personīgās higiēnas nodrošināšanai atbilstoši nepieciešamībai.

Dokumentus:

profesionālās darbības aprakstu (CV),
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

lūdzam sūtīt pa pastu vai iesniegt Dobeles novada Sociālajā dienestā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, LV-3701 vai uz e-pastu: soc.dienests@dobele.lv.

Kontakttālrunis 29471928

_____________________________________________________________________________________________

Dobeles sporta centrs piedāvā darbu tehniskajam darbiniekam/sētniekam, laika alga ar stundas tarifa likmi 4.20 eiro (bruto).

Galvenie amata pienākumi:

veikt nepieciešamo remontu inventāram, telpās, teritorijā;
nodrošināt sporta centra teritorijas un  apkārtnes sakoptību.

Papildu informācija pa tālruni 26619423 vai 25488430.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobeles novada Sociālais dienests

Reģ.Nr.40900038646

Ja Tevi saista izaicinājumi un Tu esi gatavs strādāt paaugstinātas intensitātes un stresa apstākļos, aicinām pieteikties sociālā darbinieka amatam struktūrvienībā Ģimenes atbalsta centrs “Lejasstrazdi”.

Prasības:

otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajā darbā   (var būt pēdējo kursu students);
prasme strādāt komandā;
spēja plānot savu laiku, pienākumus, noteikt prioritātes;
spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
godprātīga, atbildīga attieksme pret darbu;
labas komunikācijas spējas un saskarsmes kultūra;
spēja izprast bērnu un pusaudžu vecumposmu īpatnības;
labas prasmes darbā ar datoru- MS Office;
vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Galvenie amata pienākumi:

identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
izstrādāt un realizēt katram bērnam un jaunietim individuālās attīstības plānu;
pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Piedāvājam:

darbu uz nenoteiktu laiku;
atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
stabilu atalgojumu 1070 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
iespēju regulāri paplašināt zināšanas, apmeklējot seminārus, kursus, piedaloties supervīzijās.

Papildu informācija pa tālruni 25631574.

Pieteikuma dokumentus: motivācijas vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, tai skaitā pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), atsauksmi no iepriekšējās darba vietas (vēlams) lūdzam sūtīt/iesniegt Dobeles novada Sociālajā dienestā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, LV-3701, vai uz e-pastu: soc.dienests@dobele.lv.

______________________________________________________________________________________________________________________

Dobeles novada Sociālais dienests

Reģ.Nr.40900038646

Ja Tevi saista izaicinājumi un Tu esi gatavs strādāt paaugstinātas intensitātes un stresa apstākļos, aicinām pieteikties amatam – struktūrvienības Ģimenes atbalsta centrs “Lejasstrazdi” vadītājs.

Prasības:

otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība;
prasme strādāt komandā un vadīt komandas darbu;
spēja plānot savu un darbinieku laiku, pienākumus, noteikt prioritātes;
spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
godprātīga, atbildīga attieksme pret darbu;
labas komunikācijas spējas un saskarsmes kultūra;
spēja izprast bērnu un pusaudžu vecumposmu īpatnības;
zināšanas lietvedībā;
labas prasmes darbā ar datoru - MS Office;
B kategorijas autovadītāja apliecība;
valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Galvenie amata pienākumi:

plānot, organizēt un nodrošināt struktūrvienības funkciju un uzdevumu pildīšanu;
vadīt struktūrvienības administratīvo darbu, nodrošinot tās nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
pārvaldīt struktūrvienības finanšu un citus resursus, rīkoties ar tiem lietderīgi un likumīgi;
sagatavot un parakstīt struktūrvienības kompetencē esošus dokumentus;
noteikt struktūrvienības darbinieku darba pienākumus;
pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus par struktūrvienības kompetencē esošajiem jautājumiem;
pārstāvēt struktūrvienību valsts un pašvaldību institūcijās

Piedāvājam:

darbu uz nenoteiktu laiku;
atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
stabilu atalgojumu 1301 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
iespēju regulāri paplašināt zināšanas, apmeklējot seminārus, kursus, piedaloties supervīzijās.

Papildu informācija pa tālruni 25631574.

Pieteikuma dokumentus: motivācijas vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, tai skaitā pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), atsauksmi no iepriekšējās darba vietas (vēlams) lūdzam sūtīt/iesniegt Dobeles novada Sociālajā dienestā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, LV-3701, vai uz e-pastu: soc.dienests@dobele.lv.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

DOBELES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Reģ.Nr. .40900038646

AICINA DARBĀ

(steidzami)

Ģimenes atbalsta centrā "Lejasstrazdi":

  • sociālo audzinātāju2 vakances uz noteiktu laiku, laika alga ar stundas tarifa likmi 4,876 eiro (bruto);

nepieciešama augstākā, I līmeņa sociālā aprūpētāja vai pedagoģiskā izglītība (vai studē);

  • aprūpētāju – 1 vakance uz noteiktu laiku, laika alga ar stundas tarifa likmi 3,092 eiro (bruto).

Atelpas brīža pakalpojumā:

  • aprūpētāju – 1 vakance uz noteiktu laiku, laika alga ar stundas tarifa likmi 3,092 eiro (bruto).

Galvenie amata pienākumi:

nodrošināt personu aprūpi, uzraudzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pastaigas svaigā gaisā, palīdzību pašaprūpē un personīgās higiēnas nodrošināšanai atbilstoši nepieciešamībai.

Dokumentus:

  • profesionālās darbības aprakstu (CV),
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

lūdzam sūtīt pa pastu vai iesniegt Dobeles novada Sociālajā dienestā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, LV-3701 vai uz e-pastu: soc.dienests@dobele.lv.

Kontakttālrunis 29471928

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

DOBELES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Reģ.Nr. .40900038646

AICINA DARBĀ

 

sociālo darbinieku – pilna slodze, darba alga 1000 eiro mēnesī (bruto).

Papildu informācija pa tālruni 25495415.

 

Atbalsta centrā ģimenēm:

medicīnas māsu - 0,5 slodze, darba alga 495 eiro mēnesī (bruto);
fizioterapeitu – 0,5 slodze, darba alga 450 eiro mēnesī (bruto).

Papildu informācija pa tālruni 27842103.

 

Motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt Dobeles novada Sociālajā dienestā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, sūtīt pa pastu vai e-pastu: soc.dienests@dobele.lv.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes izsludinātās vakances skatīt šeit