?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vakances

 • Dobeles 1. vidusskola piedāvā darbu:

  PEDAGOGAM, kas īstenotu latviešu valodas apmācību Ukrainas bērniem.  

  Darba alga no 1000 EUR par vienu darba likmi.  

  Prasības kandidātiem

  Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

  CV lūdzam sūtīt uz skolas e-pastu d1vsk@dobele.lv, tālrunis uzziņām – direktore 25495670

  Dobeles 1.vidusskola vidusskola, Dzirnavu iela 4, Dobele

PEDAGOGA PALĪGAM uz noteiktu laiku līdz 2023.gada 31.aprīlim/maijam  darbā ar speciālās izglītības programmas bērniem.

Darba alga no 1060 EUR par vienu darba likmi.  

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Pieteikumu sūtīt uz skolas e-pastu d1vsk@dobele.lv, tālrunis uzziņām – direktore 25495670

Dobeles 1.vidusskola vidusskola, Dzirnavu iela 4, Dobele

 • Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola aicina savā kolektīvā

 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (nav obligāti nozarē);
 • B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā ( ja nav, tad izglītības iestāde nodrošinās);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • pārliecība par sevi un lieliskas komunikācijas prasmes;
 • labas prezentēšanas prasmes.

Darba pienākumi:

 • Mācību un kvalifikācijas prakšu vadīšana, kontrole un pārraudzība;
 • tiešā sadarbība ar uzņēmējiem;
 • jaunu sadarbības partneru piesaiste un darbs ar esošajiem sadarbības partneriem;
 • iespējami komandējumi pie sadarbības partneriem ārzemēs.

Skola piedāvā:

 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto atalgojumu no 900 EUR par slodzi.

CV lūdzam sūtīt uz Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas e-pastu: davv@dobele.lv ar norādi ‘’profesionālās izglītības skolotājs’’.

Nosūtot savu CV, Jūs piekrītat personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām.

 

METODIĶI

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
 • Iepriekšējā pieredze metodiķa darbā;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Darba pienākumi:

 • Piedalīties izglītības procesa organizēšanā un nodrošināt izglītības procesa metodisko vadību;
 • piedalīties metodisko materiālu izstrādē;
 • organizēt metodisko darbu izglītības iestādē, tostarp Izstrādāt izglītības programmas un mācību plānus;
 • informēt reģiona pedagogus par tālākizglītības iespējām un organizēt pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • informēt pedagogus par izmaiņām mācību programmās, kā arī likumdošanā un izglītības profesiju standartā, ieteikt atbilstošas mācību metodes mācību programmas īstenošanai;
 • u.c. pienākumi.

Skola piedāvā:

 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto atalgojums no 996 EUR par slodzi (40 st. nedēļā).

CV lūdzam sūtīt uz Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas e-pastu: davv@dobele.lv ar norādi ‘’metodiķis’’.

Nosūtot savu CV, Jūs piekrītat personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām.

 • Annas Brigaderes pamatskola ar 01.09.2022. piedāvā darbu:

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGAM – 0.806 slodzes.

Darba alga (bruto) EUR 781,38. 

Adrese: Sprīdītis, Kroņauce, Tērvetes pgasts, Dobeles novads.

LATVIEŠU VALODAS SKOLOTĀJAM - 0.82 slodze (24,5 stundas).
Atalgojums - 775,80 EUR . 

Adrese: Annas Brigaderes skola, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads.

Vairāk informācijas un pieteikšanās pa  e-pastu: brigaderes.psk@dobele.lv vai  zvanot  direktoram Aldim Tisenkopfam 29375571.​

 • ​​Dobeles PII ,,Valodiņa’’piedāvā darbu:

SKOLOTĀJAM LOGOPĒDAM 0,5 likmes, atalgojums par likmi 900.00 EUR +10%. 

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie vadītājas V.Baķes (mob.tel. 29492174).

 • Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (DJIVC) piedāvā darbu:

IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGAM – 0,833 slodze (25 stundas) . Atalgojums 932,50 EUR.

Darba vieta: Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, Brīvības iela 23, Dobele.

Vairāk informācijas zvanot DJIVC direktorei L.Liepiņai 25495675

 • Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestāde " Minkuparks" piedāvā darbu

pirmsskolas izglītības MŪZIKAS SKOLOTĀJAM - 0,833 likmes

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr. 29 497 082.

 •  Pirmsskolas izglītības iestāde "Spodrītis" uz noteiktu laiku aicina darbā  

MEDICĪNAS MĀSU ar 20 stundu slodzi nedēļā.

Kontakti: Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes "Spodrītis" vadītāja I. Zāģere,

saziņai 64722524, 25627774 un e- pasts: spodritis@dobele.lv

 • Dobeles novada Izglītības pārvalde piedāvā darbu 

ESF projektā Nr. 8.3.4.0/16/I001 "Atbalsts priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas samazināšanai"

PSIHOLOGIEM uz laiku no 2019. gada septembra līdz 2022. gada decembrim.

Samaksa saskaņā ar "Pedagogu darba samaksas noteikumiem".

Papildus informāciju varat saņemt zvanot pa tālruni 25495677,

projekta kordinatorei, Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsultei Evitai Evardsonei.

Konkursa nolikums Bērzupes pamatskolas direktora amatam