?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Valsts atbalsts - ALTUM

ALTUM piedāvā plašas iespējas Zemgales reģiona uzņēmējiem.

Iespējas saņemt finansējumu sava biznesa sākšanai un jau esoša biznesa attīstīšanai šodien ir plašas – nauda pieejama gan bankās, gan arī Attīstības finanšu institūcijā ALTUM, kas finansē tās dzīvotspējīgās biznesa idejas, kuras nevar saņemt finansējumu komercbankās.

Par ALTUM piedāvātajām iespējām uzņēmējiem stāsta ALTUM Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa.

Šobrīd ALTUM ir aptuveni 20 dažādas atbalsta programmas, kas paredzētas gan biznesa uzsācējiem un mikrouzņēmumiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, gan lauksaimniekiem, kā arī īstenojam citas īpašās programmas. Piemēram, mums ir īpaša eksporta darījumu apdrošināšanas programma, savukārt, sadarbībā ar komercbankām īstenojam mājokļu galvojumu programmas ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem, kurā dažu gadu laikā esam piešķīruši jau vairāk 12 tūkstošus garantiju. Ļoti aktuāla ir arī aizdevumu programma uzņēmumu energoefektivitātes projektiem. Strādājam arī start-up jeb tehnoloģisko iesācējuzņēmumu atbalsta jomā, kā arī veicam ieguldījumus riska kapitāla fondos. Mūsu klientus var iedalīt četrās lielās grupās, tie ir: biznesa uzsācēji, mazie un vidējie uzņēmumi, lauksaimnieki un iedzīvotāji.

Būtiski uzsvērt, ka ALTUM nekonkurē ar komercbanku piedāvāto finansējumu, gluži pretēji – mūsu piedāvātais finansējums paredzēts tām uzņēmējdarbības jomām, kurās privātais finanšu tirgus nesniedz finansējumu pietiekamā apjomā, tas paredzēts tiem klientiem un projektiem, kuriem nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Vienlaikus jāuzsver, ka arī ALTUM finansējums ir paredzēts tikai dzīvotspējīgiem, ekonomiski pamatotiem projektiem. Mūsu aizdevumiem var būt garāki atmaksas termiņi, zemākas nodrošinājuma prasības un citi atvieglojumi.  Garantiju programmas savukārt strādā kā palīgs banku finansējuma saņemšanai gadījumos, kad uzņēmējs bankai nevar sniegt nodrošinājumu bankai nepieciešamajā apjomā.

Ar visām mūsu piedāvātajām programmām detalizēti var iepazīties mājas lapā www.altum.lv.

Vienlaikus atgādinu, ka tuvojas rudens lauku darbu sezona un aktuāli ir apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem, kurus arī nodrošina ALTUM.

Unikāla programma reģioniem ir mazie aizdevumi lauku teritorijām. Tā ir īpaši piemērota mazām saimniecībām, jaunām saimniecībām, mājražotājiem, jaunajiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem lauku apvidos. Šie aizdevumi, apjomā līdz 100 tūkstošiem eiro, paredzēti tikai tiem uzņēmējiem, kas saimnieko ārpus lielajām pilsētām un kuriem ir neliels gada apgrozījums, proti, līdz 70 tūkstošiem eiro.

Dobelē ALTUM klientus apkalpo Brīvības ielā 7, katru otrdienu.
Jelgavā  ALTUM atrodas Lielā ielā 12.
Aicinu vizīti pieteikt iepriekš, zvanot pa tālruņiem 67774283 vai 67774279, vai rakstot zemgale@altum.lv.