?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā

Laika posmā no 2009. gada aprīļa līdz 2012.gada novembrim Dobeles novada pašvaldībā tika īstenots ERAF atbalstīts projekts "Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008)".

Projekts īstenots tūrisma attīstības jomā, tā rezultātā izbūvēts 8,25 km garš gājēju un veloceliņš, kas savieno savā starpā 12 Dobeles apskates objektus un nodrošina Latvijas iedzīvotājiem un ārvalstu tūristiem drošu pārvietošanos pilsētas teritorijā. Projekta ietvaros īstenoti mārketinga pasākumi objekta popularizēšanai - izgatavots un pavairots velomaršruta buklets, informatīva pastkarte, uzstādīts informatīvs stends pie Livonijas ordeņa pilsdrupām, informatīvas norādes, kas palīdzēs velobraucējiem atrast visus maršrutā iekļautos apskates objektus.

Izbūvētais veloceliņš šķērso divus projekta ietvaros rekonstruētus tiltus pār Bērzes upi - Upes ielā pie A/S "Spodrība" un Ķestermežā pie estrādes. Velobraucēju ērtībām maršrutā izveidotas vairākas atpūtas vietas ar galdiņiem un soliņiem, ugunskura vietām. Pie Ķestermežā Bērzes upes labajā krastā izbūvēta autostāvvieta 49 transporta līdzekļiem, gar veloceliņu nodrošināts atbilstošs apgaismojums, divās vietās ierīkoti luksofori (viens no tiem papildus aprīkots ar skaņas signālu cilvēku ar vāju redzi drošībai). Ķestermežā uzstādīta viena konteinera tipa sabiedriskā tualete. Papildus par pašvaldības līdzekļiem atjaunotas pieturvietas Liepājas šosejā, Tērvetes un Zaļā ielā.

Tā kā izbūvētais veloceliņš atvieglos tūristu pārvietošanos un uzlabos apskates objektu pieejamību, ir pamats cerēt, ka tuvākajos gados ievērojami pieaugs to pilsētas apmeklētāju skaits, kas kā pārvietošanās līdzekli ceļošanai izvēlas velosipēdu.

Velomaršruta "Ar velosipēdu pa Dobeli" buklets

Dobeles pilsētas velomaršruta karte