?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana

2022. gada pasākumi

Oktobra pasākumu plāns šeit

Septembra pasākumu plāns šeit

Augusta pasākumu plāns šeit

Jūlija pasākumu plāns šeit

Jūnija pasākumu plāns šeit

2022.gada 9. maijā sāksies pieteikšanās bērnu vasaras nometnēm šeit

Maija pasākumu plāns šeit

Aprīļa pasākumu plāns šeit

Marta pasākumu plāns šeit

Februāra pasākumu plāns šeit

Janvāra pasākumu plāns šeit

Bezmaksas nometnes Dobeles novada bērniem 2022. gadā šeit

2021. gada pasākumi

Aprīļa pasākumu plāns šeit
Maija pasākumu plāns šeit
Jūnija pasākumu plāns šeit
Jūlija pasākumu plāns šeit 
Augusta pasākumu plāns šeit
Septembra pasākumu plāns šeit
Decembra pasākumu plāns šeit

2020. gada pasākumi

Janvāra pasākumu plāns šeit
Februāra pasākumu plāns šeit
Marta pasākumu plāns šeit
Septembra pasākumu plāns šeit
Oktobra pasākumu plāns šeit
Novembra
 pasākumu plāns šeit

2019. gada pasākumi

Februāra pasākumu plāns šeit
Marta pasākumu plāns šeit.
Aprīļa pasākumu plāns šeit

Maija pasākumu plāns šeit
Jūnija pasākumu plāns šeit
Jūlija pasākumu plāns šeit
Augusta pasākumu plāns šeit
Septembra pasākumu plāns šeit
Oktobra pasākumu plāns šeit
Novembra pasākumu plāns šeit 
Decembra pasākumu plāns šeit

2018. gada pasākumi

Janvāra pasākumu plāns šeit.
Februāra pasākumu plāns šeit.

Marta pasākumu plāns šeit.
Aprīļa pasākumu plāns šeit.
Maija pasākumu plāns šeit.
Jūnija pasākumu plāns šeit.
Jūlija pasākumu plāns šeit.
Augusta pasākumu plāns šeit.
Septembra pasākumu plāns šeit.
Oktobra pasākumu plāns šeit.
Novembra pasākuma plāns šeit.

Decembra pasākuma plāns šeit.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047)

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

Mērķis: Īstenot dažādus veselības veicināšanas un slimību profilakses  pasākumus Dobeles novada iedzīvotājiem un īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām, uzlabojot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Dobeles novadā, kā arī veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

Īstenojamās aktivitātes:

Veselības diena (velo orientēšanas, nūjošana un veselības pārbaudes stendi) Dobeles novada svētku ietvaros,
Vienaudžu izglītotāju apmācības jauniešiem, 
Izglītojošas vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem,
Izglītojošas nodarbības bērniem un jauniešiem,
Izglītojoši semināri novada iedzīvotājiem,
Nūjošanas un slēpošanas grupu vadīšana, nepieciešamā aprīkojuma iegāde,
Vingrošanas nodarbības novada iedzīvotājiem,
Uztura speciālista nodarbības novada iedzīvotājiem,
Ūdens aerobikas nodarbības,
Topošo māmiņu skola,
Atbalsta grupas bērnu un pusaudžu vecākiem.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 421 869,00 EUR.
Eiropas Sociālā fonda finansējums: 358 588,65  EUR.
Attiecināmais valsts budžeta finansējums: 63 280,35  EUR .
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada maijs – 2023. gada 31. decembris.
Projekta vadītāja: Iveta Vjatere.
Kontaktinformācija: tālrunis 28643755, e-pasts: iveta.vjatere@dobele.lv.
 

 

Dobeles novada veselības veicināšanas un slimību profilakses
PASĀKUMU PLĀNS LĪDZ 2023. GADAM PIEEJAMS ŠEIT!

Dobeles novada iedzīvotāji tiek aicināti aizpildīt aptauju par savu veselības stāvokli un nepieciešamajiem pasākumiem veselības projekta ietvaros, lai izglītotu un veicinātu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu! Aptauja pieejama šeit!

Pasākumu aktualitātēm, tostarp izmaiņām, aicinām sekot līdzi www.facebook.com/veseligidobelesnovada un www.dobele.lv

Aktualitātes

01.04.2021.

Dobelē tiks realizēts projekts - “Veselības veicināšanas maratons - Dobele Sporto”

Laika periodā no 5. aprīļa līdz 1. septembrim Dobeles novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties un iesaistīties sportiskās aktivitātēs, nūjojot, soļojot, skrienot vai braucot ar velosipēdu, izmantojot dažādus Dobeles apkārtnes maršrutus un izpildot tematiskus uzdevumus.

Projekta mērķis ir iesaistīt Dobeles novada iedzīvotājus fiziskās un izglītojošās aktivitātēs piecu mēnešu garumā, lai veidotu ieradumu regulārām fiziskām aktivitātēm, uzlabojot vai nostiprinot veselību.

Sadarbībā ar veselības veicināšanas un uztura speciālistiem, dalībniekiem tiks piedāvātas dažādas fiziskas aktivitātes un uztura padomi, pozitīvu un veselīgu ieradumu veidošanai. Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs piedalās ar izaicinājumu izstrādi un veicināšanas balvām, kā arī sadarbojoties ar Dobeles Tūrisma un informācijas centru, piedāvāsim interesantas apskates un izziņas vietas Dobeles apkārtnē.

Pieteikšanās šeit> 

Pasākuma nolikums šeit>

Organizatori neatbild par dalībnieku fizisko sagatavotību un viņu veselības stāvokli aktivitāšu veikšanas laikā.

Pasākuma laikā tiks ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Sadarbībā ar ES fonda projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem”, Dobeles PIUAC komunikācijas platformu “Dobele Dara”, Dobeles Tūrisma informācijas centru un citiem Dobeles uzņēmējiem, tiek realizēts projekts - “Veselības veicināšanas maratons - Dobele Sporto”.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Vjatere,
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projekta vadītāja

16.02.2020.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047) turpinās.

Projekta ietvaros 2021. gadā tiek plānotas šādas aktivitātes:

  •  Jauno vecāku skola.  5 nodarbību ciklā, topošajiem vecākiem, būs iespēja iegūt zināšanas un praktiskus padomus no dzemdību speciālistiem, kā sagatavoties dzemdībām, par dzemdību procesu un pēc dzemdību periodu, kā arī jaundzimušā aprūpi.
  • Uztura speciālista meistarklases. Uzzināsim par dažādiem produktiem, par to uzturvērtību, kā arī pagatavosim veselīgu maltīti. Saņemsiet padomus no uztura speciālista par veselīga uztura nozīmi un lietošanu ikdienā.
  • Vingrošanas nodarbības bērniem, topošajām māmiņām un personām ar funkcionāliem traucējumiem.
  • Ūdens aerobikas nodarbības.
  • Veselības stendi – ekspress testu veikšana holesterīna līmeņa noteikšanai, cukura līmeņa noteikšanai, ādas onkoloģijas tests, asinsspiediena mērīšana un ķermeņa masas noteikšana.
  • Dienas un diennakts nometnes bērniem.

 Tuvākajā laikā paredzēts organizēt šādas bezmaksas aktivitātes Dobeles novada iedzīvotājiem:

  • Atbalsta grupas vecākiem ,,Bērnu emocionālā audzināšana’’ un ‘’Ceļvedis audzinot pusaudzi’’. BEA nodarbības ZOOM platformā paredzēts uzsākt martā, savukārt CAP nodarbības plānots uzsākt aprīlī.
  • Slēpošanas/nūjošanas nodarbības plānots uzsākt martā.
  • Nodarbības bērniem, 5.-7. klasei par tādām tēmām kā pubertāte, reproduktīvā veselība, bērnu un jauniešu atkarības, savstarpējās attiecības , mobings. Nodarbības plānots iekļaut mācību procesā, tiešsaistes nodarbību veidā, sākot no marta.
  • Vingrošanas nodarbības bērniem plānots uzsākt maijā.

Aktivitātes iedzīvotājiem ir bezmaksas. Tām var sekot līdz projekta Facebook vietnē – Veselīgi Dobeles novadā, kā arī dobele.lv mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Vjatere
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projekta vadītāja