?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vēsturiskais tirgus laukums

Projekts: Vēsturiskā Tirgus laukuma rekonstrukcija Dobelē (PPA/3.4.2.1.1/09/02/001)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta mērķis: rekonstruēt Dobeles pilsētas vēsturisko tirgus laukumu, kas ir neatņemama pilsētas vēsturiskā centra sastāvdaļa, un izveidot jaunu tūrisma produktu - pievilcīgu, daudzfunkcionālu Tirgus laukumu, piemērotu Latvijas un ārzemju tūristu atpūtai, komfortam, citu vēsturiskā centra apskates objektu brīvai aplūkošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. Veikt Vēsturiskā Tirgus laukuma esošo atbalsta sienu demontāžu un esošo zemes    uzbērumu norakšanu, esošo celiņu demontāžu;
  2. Rekonstruēt Vēsturisko Tirgus laukumu;
  3. Rekonstruēt laukuma apgaismojumu;
  4. Nodrošināt ūdensapgādes, kanalizācijas darbību;
  5. Izveidot laukumā ūdens aku;
  6. Izveidot atpūtas vietas ar soliņiem un atkrituma tvertnēm;
  7. Izveidot strūklakas laukuma centrā;
  8. Īstenot mārketinga pasākumus objekta popularizēšanai;
  9. Nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta kopējās izmaksas: 597026,17 LVL
ERAF finansējums: 367350,18 LVL
Valsts budžeta dotācija: 13309,79 LVL
Dobeles novada pašvaldības finansējums: 216366,20 LVL.
Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada februāris - 2012. gada februāris
Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Taiga Gribuste
Kontaktinformācija: taiga.gribuste@dobele.lv  tālr.: 63720931; fakss 63722463

 

Jaunumi

10.02.1012.

ERAF līdzfinansētais projekts "Vēsturiskā tirgus laukuma rekonstrukcija Dobelē" praktiski ir noslēdzies. 2012. gada janvārī - februārī īstenoti daži mārketinga pasākumi jaunā tūrisma objekta popularizēšanai: izgatavotas 10 000 pastkartes ar atjaunotā tirgus laukuma attēliem un aprakstu latviešu un angļu valodā. Izveidots reklāmas video laukuma popularizēšanai, materiāli nodoti arī pašvaldības sadarbības partneriem SIA Skaistie skati", SIA „Noa tour" un SIA „Impro". 2011. gada 23. decembrī īstenots laukuma atklāšanas pasākums „Pirmā tirgus diena".

 

23.12.2011.

Projekts: Vēsturiskā Tirgus laukuma rekonstrukcija Dobelē (PPA/3.4.2.1.1/09/02/001)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Vēsturiskā tirgus laukuma rekonstrukcija Dobelē" (ident. nr. PPA/3.4.2.1.1/09/02/001) īstenošana sasniegusi savu kulmināciju - pēc vērienīgiem rekonstrukcijas darbiem kopš pavasara, 2011. gada 15. decembrī objekts pieņemts ekspluatācijā, tātad Ziemassvētku dāvana novada iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir izdevusies!

Laukums atguvis savu vēsturisko izskatu - tas ir bruģēts ar vietējo skaldīto un apaļo laukakmeni. Mūsdienīgais elements ir 8 strūklakas, kas būs baudāmas vasaras sezonā; laukumu apgaismo laternas un zemie apgaismes stabiņi; orientējoši vēsturiskajā vietā izbūvēta „Aka", tā kalpos gan kā strūklaka, gan kā dzeramā ūdens avots. Padomāts arī par atpūtas soliņiem siltajā laikā. Laukums ir pieejams cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Tas būs daudzfunkcionāls - piemērots iedzīvotāju un novada viesu atpūtai, gadatirgu un svētku pasākumu rīkošanai.

Projekts tiks pabeigts līdz 2012. gada februārim, vēl plānoti dažādi mārketinga pasākumi jaunā tūrisma objekta popularizēšanai.

23. decembrī plkst. 11.00. Dobeles centrs atdzīvojās - ar zirga ratiem laukumā iebrauca Bebene un Ābrams, ieskandinot Pirmo tirgus dienu Vēsturiskajā tirgus laukumā. Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns savā uzrunā pateicās visiem, kas bija ieguldījuši savas labās domas un darbu laukuma tapšanas procesā.

Bija viss, kas svētku tirgum raksturīgs - amatnieki tirgoja savus izstrādājumus, pārtikas ražotāji - savējos, pie kioskiem veidojās acij tīkamas rindas. Dobeles Valsts ģimnāzijas 11. klases skolēni, skolotāju Danas Narvaišas un Ditas Jākobsones iedvesmoti, rūķu tērpos ģērbušies, izklaidēja lielos un mazos, iesaistot lustēties gribētājus rotaļās. Mazie drosminieki tika vizināti zirgu mugurā. Pie krāšņas egles Ziemassvētku vecītis uzklausīja bērnu vēlmes Ziemassvētku dāvanām, mazie labprāt skaitīja sagatavotos dzejoļus un pantiņus. Visi klātesošie varēja mieloties ar zirņiem, karstvīnu un tēju, par to parūpējās SIA  „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate"' un SIA  „Jurēvičs un partneri".

Līdz janvāra beigām laukuma pastāvīgie iedzīvotāji būs 5 jautrie sniegavīri, kas pagaidām ir vienīgie ziemas vēstneši.

 

17.09.2011.

Projekts: Vēsturiskā Tirgus laukuma rekonstrukcija Dobelē (PPA/3.4.2.1.1/09/02/001)

Laika posmā no 2011.gada aprīļa līdz 2011.gada oktobrim Vēsturiskais Tirgus laukums piedzīvo kardinālas pārmaiņas. Neskatoties uz jūlijā - augustā piedzīvoto nokrišņu daudzumu izdarīts ir daudz, darbi rit spraigi. Pilnībā izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, sadzīves notekūdeņu kanalizācija. Turpinās apgaismojuma izbūve objektā. Izbūvēti gājēju celiņi tirgus laukumam piegulošā teritorijā, daļēji jaunās stāvvietas. Pašreiz notiek vērienīgi bruģēšanas darbi visā objektā, gandrīz pabeigta „Akas" (dzeramā ūdens) izbūve pēc arhitektu kompānijas „Ivara Šļivkas birojs" izstrādātā projekta. Paralēli tiek būvētas 8 strūklakas un strūklaku tehniskā palīgtelpa. Pēc objekta pabeigšanas īstenojami vairāki mārketinga pasākumi. Visas projekta aktivitātes plānots pabeigt līdz 2011.gada 30.decembrim.

    

 

17.06.2011.

Projekts: Vēsturiskā Tirgus laukuma rekonstrukcija Dobelē (PPA/3.4.2.1.1/09/02/001) 

Kā tika plānots iepriekš, 2011. gada aprīlī uzsākti vērienīgi būvdarbi visā objektā: veikta veco celiņu un atbalsta sienu demontāža, norakti uzbērumi. Daļēji ir izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, strūklaku notekūdeņu kanalizācija, sadzīves notekūdeņu kanalizācija.
Vēsturiskā Tirgus laukuma tuvumā uzstādītais informācijas stends papildināts ar rekonstruējamā objekta attēliem, Dobeles novada iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja iepazīties ar projektā plānoto rezultātu un popularizēt topošo objektu.

 

18.03.2011.

Projekts: Vēsturiskā Tirgus laukuma rekonstrukcija Dobelē (PPA/3.4.2.1.1/09/02/001) 

2010.gada decembrī tika noslēgts līgums par būvdarbu izpildi ar būvuzņēmumu SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate"". Paredzamais darbu uzsākšanas laiks ir aprīļa sākums. Ar topošā Vēsturiskā tirgus laukuma maketu tagad var iepazīties Dobeles novada Tūrisma informācijas centrā Baznīcas ielā 6. Objekta tiešā tuvumā ir uzstādīts informatīvais stends. Noslēgti līgumi objekta autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.

 

06.12.2010.

Projekts: Vēsturiskā Tirgus laukuma rekonstrukcija Dobelē (PPA/3.4.2.1.1/09/02/001)

Iepriekš tika minēts, ka būvdarbi Vēsturiskā tirgus laukumā sāksies šā gada septembrī, taču objektīvu apstākļu dēļ līguma slēgšana ar būvuzņēmumu SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate"" atlikta uz 2010.gada decembri. Tas nozīmē, ka plānotais būvdarbu grafiks tiek nobīdīts uz priekšu, pagarinot visu projekta īstenošanas termiņu. Pašlaik tiek gatavots līgums, kas paredz, ka Vēsturiskā tirgus laukuma labiekārtošana turpināsies līdz 2011.gada 31.oktobrim. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, atsevišķi apakšzemes komunikāciju izbūves darbi norisināsies vēl šogad.

Kā arī bija plānots, 20.septembrī noslēgts līgumus ar arhitektu kompāniju „Ivara Šļivkas birojs" SIA par Vēsturiskā Tirgus laukuma labiekārtošanas elementa- strūklakas „Aka" izveidi un uzstādīšanu.

 

09.09.2010. Lasīt šeit