?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā

Projekts: Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā (līguma Nr.LLIV-340)

Programma: Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
Projekta partneri:

  1. Zemgales Plānošanas reģions 
  2. Šauļu reģiona attīstības aģentūra
  3. Dobeles novada dome
  4. Pļaviņu novada dome
  5. Viesītes novada dome
  6. Rundāles novada dome
  7. Kurtuvienes reģionālā parka direkcija
  8. Žagares reģionālā parka direkcija
  9. Šauļu rajona padome

Projekta mērķis: 
Stiprināt Zemgales un Ziemeļlietuvas lauku uzņēmējdarbību, paaugstināt vietējo mājražošanas produktu konkurētspēju un pieejamību izveidojot sešās pašvaldībās iztrūkstošo "zaļo tirdziņu" infrastruktūru, tirgu sadarbības tīklojumu un kopīgu Vidus Baltijas produktu mārketinga stratēģiju.

Galvenās aktivitātes:
Lai sasniegtu projekta mērķi , tiks izstrādāta 80 stundu apmācību programma s 10 tehniski ekonomiskos pamatojumus
1. Sešās Zemgales un Ziemeļlietuvas pašvaldībās iecerēts izveidot „zaļo tirdziņu "infrastruktūru , tādējādi stiprinot Zemgales un Ziemeļlietuvas lauku uzņēmējdarbību un paaugstinot vietējo mājražošanas produktu konkurētspēju un pieejamību. Tāpat tiks iepirkts tirgus darbībai nepieciešamais aprīkojums, izveidots viens tehniskais projekts plānotajam nākamajam zaļajam tirgum Kaķeniekos, kā arī uzlabotas mājražotāju apmācību iespējas, investējot Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra infrastruktūrā.
2. Vietējo produktu attīstības veicināšanas aktivitāšu ietvaros notiks apmācības, aptverot septiņas tēmas Zemgalē un Ziemeļlietuvā par vietējiem pārtikas produktiem no dažādām izejvielām, to attīstības iespējām, mārketinga aktivitātēm kā rezultātā tiks izvēlēts vietējo produktu grozs, kas ir īpaši raksturīgs projekta partnera apkaimei. Tāpat notiks apaļā galda diskusija Latvijas un Lietuvas Pārtikas un veterinārajiem dienestiem (PVD) ar mērķi izstrādāt priekšlikumus PVD kopējai uzraudzības sistēmai.
3. Zaļo tirgu mārketinga aktivitātes paredz izveidot kopēju zaļo tirdziņu tēlu - tirgotājiem un pircējiem pieejamu un pievilcīgu vietu. Zaļo tirgu tīkla atpazīstamību sekmēs projekta īpašais logo, kā arī citas atpazīstamības zīmes - tūrisma norādes zīmes un stendi, kā arī katra jaunizveidotā tirdziņa logo un sauklis. Projekta gaitā tiks izveidots gada pasākumu kalendārs, kur katrs tirdziņš būs izvietojis informāciju par saviem plānotajiem pasākumiem. Tāpat tiks izveidotas un vietējiem iedzīvotājiem izplatītas trīs „Zaļo tirdziņu" avīzes ar jaunākajām ziņām par jaunizveidotajos tirgos notiekošo.

Kopējās projekta izmaksas: 737 728,87 EUR
Projektā vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Dobeles novada pašvaldība ir viens no deviņiem projekta partneriem.

Dobeles novada pašvaldības finansējums: 10 % vai 10 053,00 EUR
ERAF finansējums: 85 % vai 85 450,50 EUR
Valsts budžeta dotācija: 5 % vai 5026,50 EUR 

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 2.augusts - 2014.gada 1.februāris

Projekta koordinatore: Skaidrīte Velberga
Brīvības iela 7, Dobele, LV-3701, Latvija
Tālr. (+371) 63781739
Fakss (+371) 63781740
E-pasts: skaidrite.velberga@dobele.lv 

 

Ievadsemināra „Vietējo mājražotāju produktu attīstība - iespējas un izaicinājumi" un
kursa „Vietējie produkti no augļiem un dārzeņiem" MĀCĪBU MATERIĀLI pieejami šeit:www.pic.dobele.lv

 

Jaunumi:

27.01.2014.

Ja grib, tad var!

Pērnais gads Dobeles novadā noslēdzies ar pozitīvu tendenci, proti, pieaudzis jaundibināto uzņēmumu skaits, kas ir arī Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra (PIUAC) nopelns. Bez lielajiem ražotājiem novadā sekmīgi darbojas arī mazie uzņēmumi.

Pedagoģe, kura, apguvusi grāmatvedību, mārketingu, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, nodibināja SIA „Lustes" un tagad viņas darba lauks ir kreatīvu pasākumu organizēšana un vadīšana. Kādreiz bezdarbniece, patlaban veiksmīga uzņēmēja, kas ražo no dārzeņiem un ogām pārstrādātas, kaltētas garšvielas. Minētie ir vien daži no veiksmes stāstiem, kas apliecina, ka labas idejas, jaunas zināšanas un atbalsts īstajā laikā un veidā pārtop labās un lielās lietās.

PIUAC īsteno dažāda veida atbalsta pasākumus topošajiem uzņēmējiem. Viens no tādiem ir projekti. Lielākais pēdējo divu gadu darbs ir pārrobežu projekts „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā", kura ietvaros centrs piedāvā Latvijas Valsts Augļkopības institūta speciālistu izstrādāto apmācību programmu „Vietējie produkti no augļiem un ogām". „Tā ir viena no mūsu novada spēcīgākajām nišām, tādēļ ir svarīgi mēģināt izmantot visas pieejamās iespējas, lai novada iedzīvotāji sāktu rosīties un atrastu jaunas iespējas uzsākt savu uzņēmējdarbību - šoreiz pārtikas ražošanā," stāsta B.Tivča. Lai izstrādātā apmācību programma būtu pieejama pēc iespējas plašākam interesentu lokam, no pagājušā gada rudens PIUAC piedāvā apmācību programmu interneta vidē. E-apmācību kurss ir veidots uz parocīgas un saprotamas platformas, tāpēc nav jābūt tehnoloģiju lietotāju guru, lai izmantotu mācību materiālus internetā - pietiek ar minimālām prasmēm datora un interneta lietošanā. Izveidotā vietnē ir pieejami materiāli dažādos formātos, piemēram, teksts, prezentācijas un video materiāli. Lai apgūtu zināšanas tālmācībā, piemērots ir jebkurš laiks un vieta, kur vien ir pieejams internets. Apmācāmajiem nav fiziski jāierodas noteiktā laikā un vietā, lai iegūtu vajadzīgās zināšanas. Saziņa ar administrāciju un pasniedzējiem notiek tiešsaistē. Individuāls mācību grafiks neliedz sazināties ar studiju biedriem, kopā pildīt mājasdarbus vai konsultēties par dažādiem aktuāliem jautājumiem interneta forumos vai domubiedru grupās.

Liela uzmanība tiek vērsta arī uz citām apmācībām, kuru mērķis ir uzņēmēju kompetenču paaugstināšana. Projekta realizācijas laikā notika vairāki apmācību semināri, kurus organizēja PIUAC, sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu. Tika aplūkoti tādi temati kā jauna produkta radīšana un pārdošana, produktu marketings, mārketinga stratēģijas izstrāde, mazo uzņēmumu iespējas produkciju eksportēt, vispārējās tiesiskās un normatīvās prasības pārtikas mājražotājiem un to produkcijai Latvijā un Lietuvā, labās prakses piemēri.

Projekta noslēgumā š.g.22. un 23.janvārī Lietuvas puses partneri - Šauļu reģiona attīstības aģentūra piedāvāja Lietuvas un Latvijas mājražotājiem papildināt savas zināšanas par piena produktu pārstrādi. Apmācībās piedalījās arī 10 mājražotāji no Zemgales. Nodarbību laikā tika pārrunāti jautājumi par govs un kazas piena sastāvu, produktu veidiem, to ražošanas prasībām un tehnoloģiskajām atšķirībām, kā arī pārdošanas iespējām Latvijā un Lietuvā. Apmācību laikā mājražotāji viesojās pie Jonišķu reģiona piena un tā produktu ražotāja Eugenijaus Stonio viņa saimniecībā, kur notika arī dažāda veida piena produktu degustācija.

Pasākumi tiek organizēti projekta "Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā" ietvaros (projekta Nr.LLIV-340). Projekts tiek realizēts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. ietvaros. 
Projekta ieviešanas laiks - 2012.gada 2.augusta līdz 2014.gada 1.februārim.

Kopējais projekta partnera - Dobeles novada pašvaldības budžets ir 100 530,- EUR, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 85 450,50 EUR.
Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne - http://europa.eu
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa - www.latlit.eu

 

25.04.2013.

ILGI GAIDĪTAIS PAVASARIS IR KLĀT!

Šobrīd daudzu zemes mīļotāju prāti ir saistīti ar dārza darbiem. Esam noilgojušies pēc saules, siltuma un pavasara atmodas! Tomēr daudzi interesenti visu garo ziemu čakli mācījās projekta "Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā" ietvaros. Latvijas valsts augļkopības institūta speciālisti izstrādāja 10 dienu apmācību programmu „Vietējie produkti no augļiem un ogām". Visa programma sadalīta 3 lielos blokos - augļu un ogu pārstrādes iespējas, augļu koku un krūmogulāju audzēšana un uzglabāšana. Mācības tika uzsāktas jau 2012.gada decembra mēnesī un turpināsies līdz 2013.gada augusta mēnesim. Jau pirmajās nodarbībās Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs pārliecinājās, ka interese par mācībām ir ievērojami lielāka, kā tika plānots. Apmācībās piedalās dobelnieki, projekta partneri no Viesītes, Pļaviņām, Rundāles, kā arī interesenti no Tukuma, Saldus, Babītes, Lielvārdes, Talsiem un pat no Cēsīm un Valkas. Līdz šim brīdim nodarbības apmeklējuši 232 cilvēki.

Janvāra mēnesī kursa dalībnieki tika iepazīstināti ar augļu un ogu pārstrādes iespējām, tehnoloģiskajiem procesiem un iekārtām mājas apstākļos. Praktiskajās nodarbībās kursanti paši varēja mizot, smalcināt ābolus, tos tālāk žāvēt, spiest svaigas sulas gan no svaigiem āboliem, ogām, gan no saldētām ogām. Pārstrādes procesos bija iespējas izmēģināt dažāda veida sulu spiedes, žāvēšanas un smalcināšanas iekārtas. Praktiskā nodarbība beidzās ar produktu kvalitātes kontroli.

Februāra, marta, aprīļa mēnesī kursanti iepazinās ar dažādu augļu koku un ogulāju audzēšanas apstākļiem, piemērotību, šķirnēm, to stādīšanu, kopšanu, slimību un kaitēkļu ierobežošanu. Ieilgusī ziema un laika kaprīzes nedaudz patraucēja veikt pavasara darbus dārzā, tomēr neskatoties uz dziļo sniegu, kursanti mācījās veidot augļu koku un krūmogulāju vainagu, pareizi izgriezt zarus un normēt  dzinumu skaitu.  

Turpmākās nodarbības notiks jūnija un jūlija mēnesī. Šajā laikā tiks apgūtas praktiskas iemaņas, kā veidot saldo ķiršu un plūmju koku vainagus, kā retināt, lai iegūtu augstvērtīgu produkciju. Vasara ir ogu laiks ar iespējām vārīt ievārījumus, gatavot marmelādes un želejas. Nodarbību laikā institūta speciālisti mācīs, kā augļus, ogas apstrādāt, ar kādiem ietekmējošiem faktoriem ir jārēķinās, lai saglabātu augstu produktu kvalitāti, kas pēc garšas un izskata atbilstu mūsu prasībām. Šajā gatavošanas procesā svarīgi izvēlēties atbilstošas iekārtas un ievērot pārstrādes tehnoloģisko procesu.

Interesentiem, kuri vēlēsies nostiprināt iegūtās zināšanas vai arī tie, kuri nevarēja piedalīties apmācībā, tiks piedāvāta iespēja apgūt programmu „Vietējie produkti no augļiem un dārzeņiem" tālmācības kursa veidā interneta vidē.

Projekts tiek realizēts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. ietvaros.
Projekta ieviešanas laiks ir no 2012.gada 2.augusta līdz 2014.gada 1.februārim.
Kopējais projekta partnera - Dobeles novada pašvaldības budžets ir 100 530,- EUR, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 85 450,50 EUR.
 
Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne - http://europa.eu
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa - www.latlit.eu

 

31.08.2012.

Vietējo produktu ceļš līdz pircējam

Zemgale un Ziemeļlietuva raksturojas kā izteikti lauksaimnieciska teritorija, kura tiek uzskatīta kā lauku uzņēmējdarbības attīstības potenciāls. Ilgstoši vietējais lauku produkcijas audzētājs, kā mēs bieži sakām „mazais ražotājs", netika uzskatīts par vērā ņemamu uzņēmēju, kas spēj konkurēt ar lielajiem pārtikas ražotājiem. Tikai pēdējos gados valstiskā līmenī esam sapratuši, ka mājražotāju ieguldījums vietējā ekonomikā var būt ievērojams. Mājražotāju kustība un izaugsme vērojama arī mūsu novadā. Mājražotājiem ir tā priekšrocība, ka viņi savus produktus piedāvā pircējiem daudz ātrāk, svaigākus un ar tādām garšas īpašībām, kas raksturīgas tikai katrai konkrētai saimniecei un tikai viņai zināmām sagatavošanas receptēm. Attīstoties mājražošanai, attīstās arī mūsu lauki, zemnieku sētas. Laukos cilvēki var nopelnīt vairāk, nekā tad, ja savu izaudzēto zemnieks nodod lielajiem uzpircējiem vai pārstrādātājiem. Vienlaicīgi tiek saglabāta lauku vide, cilvēki paliek dzīvot un strādāt laukos.

Zemgales plānošanas reģions, iesaistot 12 partnerus, tai skaitā Dobeles novadu, šī gada augusta mēnesī uzsāka realizēt projektu "Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā". Projekta mērķis ir stiprināt un atbalstīt Zemgales un Ziemeļlietuvas lauku uzņēmējdarbību. Pārrobežu sadarbības procesā tiks īstenotas dažādas aktivitātes. Abu pušu lauku zemniekiem tiks piedāvātas 7 apmācību programmas. Programmas aptvers gan piena pārstrādi piena produktos, gan augļu, ogu un dārzeņu audzēšanu un pārstrādi. Apmācību mērķis ir sniegt zināšanas, kā nodrošināt un uzlabot savu produktu kvalitāti, kādi noteikumi jāievēro, lai produktus ražotu mājas apstākļos un tos droši varētu pārdot pircējam. Zemniekiem svarīgi ir ne tikai saražot produktus, bet arī veiksmīgi tos pārdot. Viena no projekta aktivitātēm ir izveidot un attīstīt „Zaļo tirdziņu" infrastruktūru, izstrādāt kopēju zīmolu „GreenLiLa" zaļo tirdziņu tīklam un Vidus Baltijas produktiem. Dobeles novadā šādu tirdziņu plānots izveidot Annenieku pagastā. Projekta ietvaros tiks izstrādāta šī tirdziņa tehniskais projekts.

Dobeles novada Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs projektā realizēs vienu no apmācību programmām „Vietējie produkti no augļiem un dārzeņiem", nodrošinās minētās programmas pieejamību interneta vidē, kā arī uzlabos centra infrastruktūru. Apmācību laikā speciālisti piedāvās iespēju apgūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas par augļu, ogu šķirnēm, to pārstrādi un uzglabāšanu. Potenciālajam mājražotājam svarīgi zināt kāds ir sulu, ievārījumu, žāvējumu sagatavošanas tehnoloģiskais process, kādas iekārtas vislabāk iegādāties, lai gala rezultātā pircējs iegādātos augstvērtīgus produktus.

Dobeles novada Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs projekta ietvaros spēs pilnvērtīgi izmantot pārrobežu iespējas vietējo produktu konkurētspējas uzlabošanai, piedāvājot mūsu novada lauksaimniekiem jaunas iespējas saimniekošanā laukos.

Projekts tiek realizēts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros.

Projekta ieviešanas laiks ir no 2012. gada 2. augusta līdz  2014. gada 1. februārim.

Kopējais projekta partnera - Dobeles PIUAC budžets ir 100 530,- EUR, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 85 450,50 EUR.

Informācīju sagatavoja:
Evija Kalniņa
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra
informācijas speciāliste

Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne - http://europa.eu
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa - www.latlit.eu