?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vildavas ceļš

Projekts: Dobeles novada Auru pagasta ceļa Nr.14  autoceļš P103 - Vildavas rekonstrukcija (līguma par projekta īstenošanu Nr.11-06-L00101-000003)

Projekta mērķis: nodrošināt infrastruktūras sakārtošanu pēc cukura rūpniecības restrukturizācijas, veicot bojātā autoceļa posma rekonstrukciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. tehniskā projekta izstrādāšana;
  2. Autoceļa A.C. P-103 - "Vildavas" no km 1,730 līdz km 3,890 rekonstrukcija Auru pagastā, Dobeles novadā un būvuzraudzības veikšana. 

Kopējās projekta izmaksas: 68 775.11 LVL

Dobeles novada pašvaldības finansējums: 17001.97 LVL

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansējums: 42 437 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada augusts - 2011.gada septembris

Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Inese Gasone

Kontaktinformācija: inese.gasone@dobele.lv, tālr.: 22046446; fakss 63722463