?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Zaļās ielas rekonstrukcija

Projekts:  "Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta" (Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA008)

Projekta mērķis: Dobeles novada konkurētspējas paaugstināšana, veicinot uzņēmējdarbībai labvēlīgas infrastruktūras izveidi, uzlabojot satiksmes dalībnieku drošību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas pievilcību un dzīves kvalitātes celšanos, mobilitāti starp novada centru un pagastiem.

Projekta ietvaros  plānotās darbības:

  1. Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes un informācijas pasākumu nodrošināšana;
  2. Zaļās ielas rekonstrukcijas 1.kārta, kuras ietvaros tiks veikta Zaļās ielas un ar to saistītās infrastruktūras rekonstrukcijas 1.kārta (posmā no Tirgus laukuma līdz Krasta ielai);
  3. Būvuzraudzības veikšana.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 572 652 LVL, tajā skaitā:
ERAF finansējums: 452 398 LVL;
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 12 885 LVL;
pašvaldības finansējums 107 369 LVL.

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada decembris - 2013.gada decembris.

Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Inese Gasone

Kontaktinformācija: tālr.22046446; e-pasts: inese.gasone@dobele.lv

 

Jaunumi:

30.11.2014.

Ir noslēgusies Zaļās ielas rekonstrukcija (posmā Krasta iela - Ķiršu iela), Krasta ielas rekonstrukcija (posmā Zaļā iela - Skolas iela).
Visa projekta ietvaros rekonstruēts ūdensvads un kanalizācija, izbūvēts jauns asfaltbetona segums un lietusūdens kanalizācija. Nodrošinātas 22 autostāvvietas Zaļajā ielā, kā arī rekonstruētas un izbūvētas 3 sabiedriskā transporta pieturvietas. Zaļās ielas - Krasta ielas krustojumā luksofori aprīkoti ar skaņas signālu, kas nodrošina cilvēku ar vāju redzi vajadzības. Kopumā rekonstruēts 1,08 km garš ielu posms, objekts pieņemts ekspluatācijā 2011.gada 26.novembrī.
Projekta īstenošanas vietā uzstādīta informatīva plāksne, kas nodrošina ES finansētu projektu publicitātes prasības.
Projekta kopējās izmaksas ir 1 414 866,06 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 643 704,36 EUR, Valsts budžeta dotācija 18 333,70 EUR, pašvaldības finansējums 752827,99 EUR.

 

25.07.2014.

2013. gadā  projekta ietvaros tika rekonstruēta Zaļā iela posmā no Tirgus laukuma līdz Krasta ielai.
Ņemot vērā projekta attiecināmo izmaksu ietaupījumu, Dobeles novada pašvaldība veica projekta grozījumus , iekļaujot Zaļās ielas rekonstrukciju (posmā no Krasta ielas līdz Ķiršu ielai) un Krasta ielas rekonstrukciju (posmā Zaļā iela - Skolas iela), tāpēc no 2014.gada jūlija turpinās darbi, tos veic SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"'. Būvuzraudzību šajā posmā veic SIA „Polyroad", autoruzraudzību- SIA „Projekts 3". Noslēgti jauni līgumi par kopēju summu 496 637,41 EUR. 

 

 

 

10.12.2013.

Ir sakārtota Zaļās ielas posms no Tirgus laukuma līdz Krasta ielai

No šī gada jūnija tika veikti ielas rekonstrukcijas darbi Zaļajā ielā no Tirgus laukuma līdz Krasta ielai. Būvdarbi ir pabeigti - iela ir ieguvusi jaunu bruģa segumu, ir ierīkotas automašīnu stāvvietas, ielas abās pusēs ir izveidotas gājēju ietvers, vienā ielas pusē paredzot apvienotu gājēju / veloceliņu, zem ielas seguma ir sakārtotas komunikācijas - lietus ūdens kanalizācija, ūdensvadi, sadzīves kanalizācija, siltumapgādes ārējie tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli.

Pateicamies iedzīvotājiem un uzņēmējiem par pacietību būvdarbu laikā!

 

15.09.2013.

Šobrīd aktīvi norit būvdarbi Zaļajā ielā, kur no Tirgus laukuma līdz krustojumam ar Krasta ielu ir ierobežota transporta kustība. Lūdzam gājējus būvdarbu veikšanas vietā būt uzmanīgiem un iecietīgiem!

Plānots, ka transporta satiksme posmā no Tirgus laukuma līdz krustojumam ar Upes ielu tiks atjaunota līdz oktobra vidum.

 

10.06.2013.

2013.gada 30.maijā Dobeles novada pašvaldība noslēdza Būvdarbu līgumu ar SIA „Ceļinieks 01" par Zaļās ielas rekonstrukcijas 1.kārtu. Būvuzraudzību objektā veiks  SIA „Jurēvičs un partneri", tehniskā projekta autoruzraudzību veiks SIA „Projekts 3".

Jau jūnijā tiks uzsākti būvdarbi, kurus plānots pabeigt šī gada novembrī, tādēļ lūdzam iedzīvotājus un uzņēmējus būt iecietīgiem pret radītajām neērtībām - satiksmes ierobežojumiem, apbraucamo ceļu izmantošanu, saraktajām ielām un ietvēm. Aktuālā informācija par satiksmes organizāciju tiks publicēta mājas lapā www.dobele.lv sadaļā Ziņas galvenajā lappusē.

Aicinām visus interesents uz sanāksmi trešdien, 12.jūnijā, Dobeles novada pašvaldības sēžu zālē (Brīvība ielā 17),  kurā tiks izskatīti satiksmes organizācijas jautājumi būvdarbu laikā.

25.04.2013.

2013.gada 25.aprīlī Dobeles novada pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā Nr. DNP 2013/17-ERAF būvuzraudzības veikšanai projektā „Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā (I kārta)".

27.02.2013.

2013.gada 27.februārī Dobeles novada pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu Nr.DNP 2013/7K-ERAF Zaļās ielas (posmā Tirgus laukums - Krasta iela) Dobeles pilsētā rekonstrukcijas veikšanai.