?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Zebrenes klientu apkalpošanas punkts

Klientu apkalpošanas punkts

Adrese: „Upītes", Zebrenes pagasts, Dobeles novads, LV-3731.
Tālrunis: 63729651, 29191655
Fakss: 63729651
E - pasts: zebrene@dobele.lv

Darba laiks:
Pirmdien      8.00 - 17.00
Otrdien        8.00 - 17.00
Trešdien      8.00 - 18.00
Ceturtdien   8.00 - 17.00
Piektdien     8.00 - 16.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

Pārvaldē pieņem maksājumus par īri, atkritumu savākšanu, ūdeni un kanalizāciju, siltumu, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus.

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņemšanas laiks

Pagasta pārvaldes vadītāja

Irēna Dabra

63729651;
29111938

Pirmdien 14.00 - 16.00;
trešdien 9.00 - 11.00

Lietvede

Valentīna Boriseviča

63729651;
29191655

 

Bibliotēkas vadītāja

Santa Šķērsta

63700165

 

Kultūras darba organizatore

Evita Zute

26767172

 

Sociālās darbinieces

Inese Valante

63700154, 29331374

Ceturtdien 8.30-12.00

Iveta Stankus

63700154, 25495429

Trešdien 8.30 -11.00;

 

Bāriņtiesas locekle

Ina Vilsone

20214049

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki

 

Vispārīga informācija

Platība

90.51 km2

Iedzīvotāju skaits

441 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.)

Lielākā apdzīvotā vieta

Zebrene

Zebrenes pagasta kopējā platība ir 9066,4 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 3559,7 ha; meži - 4325,0 ha; purvi - 260,2 ha; krūmi - 228,9 ha; ūdeņi - 288,4 ha; pagalmi - 61,6 ha; ceļi - 122,1 ha; pārējā - 220,6 ha.