?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Zebrenes kultūras un sporta darbs

Zebrenes pagasta kultūras un sporta darba organizatore
Evita Zute
Tālrunis: 26767172
e-pasts: evitazute@inbox.lv

Amatiermākslas kolektīvi

  • Zebrenes bērnu vokālais ansamblis
    Vadītāja Ērika Kreicberga, mob. tālr. 26451040
  • Mākslas un rokdarbu pulciņš "Pūriņš"
    Vadītāja Inta Finka, mob. tālr. 29552201