?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Zīmols "Dobele dara"

Dobele dara – mājas radošiem darītājiem!

Dobeles novada radošie darītāji – uzņēmumi, kas ir pazīstami ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām, kultūrvēsturiskie objekti, dabas daudzveidība un zemes auglība, lauku labumi un aktīvās atpūtās iespējas padara novadu pievilcīgu ne tikai iedzīvotājiem, bet arī daudziem ceļotājiem. Ciešā sadarbībā starp novada domātājiem un darītājiem 2014. gada beigās Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra paspārnē tika radīta novada mājražotāju, amatnieku un zemnieku uzņēmējdarbības veicināšanas kustība “Dobele dara”. Pateicoties visu iesaistīto cilvēku nepagurstošajai gribai attīstīties un zināšanu iedvesmotai uzņēmībai, “Dobele dara” ir kļuvis par Dobeles novada daudzpusīgu komunikācijas ruporu un atpazīstamības veicinātāju Latvijas mērogā.

Sākot no 2018. gada sākuma, Dobele dara, rada, rāda un svin jaunā veidolā, jo ir izstrādātas zīmola “Dobele dara” komunikācijas grafiskās vadlīnijas, radīts jauns logotips un grafiskā dizaina elementu sistēma. Zīmola “Dobele dara” misija ir radīt daudzpusīgi labklājīgu dzīvesvietu novada iedzīvotājiem, pilnveidot novada uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūru, lai nostiprinātu mantotās tradīcijas un attīstītu mūsdienām raksturīgu un augstu vērtētu pakalpojumu kopumu.

Logotipu veido nosaukums “Dobele dara” un grafiskais elements – līnijas -, kas simbolizē vienmēr dinamiskā kustībā esošu Dobeles novadu, vizuāli atgādinot ceļu, iebrauktas līnijas nopļautos labības laukos, plūstošas upes, meža takas, dzīves līniju, kas savieno pagātni ar nākotni, neapstājas virzībā uz priekšu un savieno komunikācijas materiālu saturā attēlotos objektus.

 

Logotipa versijas:

Baltas krāsas logotips JPG formātā ar zilās krāsas fonu

Zilas krāsas logotips JPG formātā uz balta fona

Baltas krāsas logotips PNG formātā

Zilas krāsas logotips PNG formātā

Logotipi vektoros EPS formātā

Logotipi vektoros AI formātā

Logotipa lietojumā jāizmanto šādi krāsu kodi:

Pantone 286CV
CMYK 94/ 63/ 4/ 0
RGB 0/ 89/ 162
#0059a2

Zīmola komunikācijā jāizmanto fonts:

Montserrat

Komunikācijas materiāla paraugs:
Krimūnu pagasta kultūras pasākumu pastkarte, 148x100 mm

Dobeles novada zīmols “Dobele dara” ir pielietojams tikai saskaņā ar grafiskās komunikācijas vadlīnijām. Iepazīties ar zīmola koncepciju un grafisko vadlīniju grāmatu jūs varat šeit: Dobele dara zīmola koncepts un grafiskās vadlīnijas

Zīmola “Dobele dara” grafisko vadlīniju autors, dizaineris Dāvis Vilcāns.

Zīmola “Dobele dara” projekta vadītāja Lolita Ozoliņa, +371 26528629, info@dobeledara.lv

www.dobeledara.lv
Facebook @dobeledara
Instagram @dobeledara.lv
Youtube @DobeleDara