?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Teritorijas plānojums

2019.gads

2017.gads

2013.gads

Auces novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
Pamatdokuments
Saistošie noteikumi Nr.3 „Auces novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2013.gada 29.maijā (1.10 MB)
VPVB atzinums (212.51 KB)
Dobeles novada teritorijas plānojums 2013. - 2025. gadam
Pamatdokuments
Paskaidrojuma raksts (13.36 MB)
Vides pārskats (7.93 MB)