?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Par kokmateriālu krautuves izvietošanu Dobeles novada pašvaldības valdījumā esošo autoceļu zemes nodalījuma joslā

10.11.2022

Latvijas Republikas likuma “Par autoceļiem” 27.1.pants “Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu zemes nodalījuma josla” nosaka, ka valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek noteikta ceļu zemes nodalījuma josla ar minimālo platumu no autoceļa ass uz katru pusi:

  • 25 metri — divu brauktuvju autoceļam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem;
  • 15,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 12,5 metriem līdz 20 metriem;
  • 13,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 10,5 metriem līdz 12 metriem;
  • 11 metru — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 8,5 metriem līdz 10 metriem;
  • 9,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem.

Līdz ar to, saskaņā ar Ministru Kabineta 07.01.2021. noteikumiem Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Latvijas Republikas “Aizsargjoslu likumu”, bez saskaņojuma ar Dobeles novada pašvaldību kokmateriālu krautuves izvietošanai, to ierīkot pašvaldības valdījumā esošo autoceļu zemes nodalījuma joslā ir aizliegts.

Lai saņemtu atļauju krautnes izvietošanai, nepieciešams Dobeles novada pašvaldībā iesniegt aizpildītu iesnieguma veidlapu un darba vietas aprīkojuma shēmu vismaz 20 dienas pirms darbu uzsākšanas.

Plašākai informācijai skatīt infografikas shēmu.

 

Informāciju sagatavoja:

Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļās komunālinženiere

Endija Namsone-Sīle