?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pieminekļi un piemiņas vietas

Dobeles atbrīvošanas piemineklis ir kļuvis par Dobeles simbolu.
Piemiņas zīme zemgaļiem bijušās senpilsētas vietā godina Dobeles zemgaļu piemiņu.
Tā atrodas pie „Burtnieku” mājām Īlē, kur viņš dzīvojis no 1837. – 1845. gadam. Tēvs Juris Barons apglabāts Īles kapsētā.
Piemiņas vieta izveidota Bērzes kapos, kuros prezidents vēlējies atdusēties līdzās vecākiem.
Piemiņas zīme ir cieņas apliecinājums mācītājam, izcilajam zinātniekam Augustam Bīlenšteinam.
Piemineklis uzstādīts 1956.gadā saspridzinātā Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa vietā.
Atklāta 2003.gadā. Tā atrodas Auces-Lielauces ceļa malā, blakus Pirmajā pasaules karā kritušo vāciešu kapiem, kas vēsta par 1941. gada 11. jūlija notikumiem.
Iegājis pasaules vēsturē līdzās Pastēram un Koham kā izcils mikrobiologs. Papildinājis Tērbatas veterinārijas institūtā iegūtās zināšanas Parīzē pie Luija Pastēra. Nodibinājis pirmo Pastēra stacijas nodaļu pasaulē(1890. gadā). Bijis viens no Pēterburgas Eksperimentālās medicīnas institūta dibināšanas ierosinātājiem. Pētījis ļaunos ienāšus, trakumsērgu, tuberkulozes un liesas sērgas ierosinātājus, pirmoreiz ieguvis malleīnu zirgu ļauno ienāšu ārstēšanai. Miris 1892.gadā Pēterburgā, apbedīts Tērvetes kapos blakus Tērvetes Kalnamuižas ev.lut. baznīcai.
Bijušo Bukaišu pagasta "Mašmeles" māju vietā, kurās dzimis rakstnieks Roberts Sēlis (1884.-1975.), uzstādīts piemiņas akmens. Sēļa iemīļotā tēma ir latviešu tautas likteņgaitas izšķirīgos vēstures momentos, paša pieredze un reāli, dzīvē iepazīti cilvēki. Nozīmīgākie darbi: "Leišmale"(1927.), "Burši un zeļļi"(1941.), "Silaines Muiža"(1948.), kurā aprakstīti Leišmales Bukaišu un Augstkalnes pagasti, "Es stāstu par sevi" u.c.
Piemiņas akmens būvuzņēmējam filantropam Kristapam Morbergam uzstādīts viņa dzimto māju vietā. Kristaps Morbergs ar lielu centību, kļūstot par vienu no Rīgas bagātākajiem cilvēkiem, testamentā savu nekustamo īpašumu - namus Rīgā novēlējis Latvijas Universitātei ar norādi, ka no to īres iegūtie līdzekļi izmantojami trūcīgo, bet centīgo studentu atbalstam.
Latvijas valsts pirmais un augstākais apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis – piešķirts 10 Auces novadniekiem, kuri dzimuši, apbedīti vai kādā dzīves posmā dzīvojuši bijušajā Auces novada teritorijā.
Piemiņas ansamblis veltīts 1941. un 1949. gada represijās cietušajiem un bojāgājušajiem.
Piemiņas zīme uzstādīta vietā, kur 1905.gada 17.decembrī soda ekspedīcija nošāva Dobeles skolotāju Oto Feldmani.
Īles partizānu atjaunotais bunkurs, ir ne tikai cieņas apliecinājums nacionālajiem partizāniem, bet arī interesants apskates objekts.
Otto Gailītis (1872-1951) dzimis 1872. gada Meirānu pagastā, Vidzemē
Dobeles kapsētā redzamais piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai atklāts 1939.gadā.
Piemiņas zīme Bērzes centrā ir veltīta Pirmajā pasaules karā un Latvijas valsts neatkarības cīņu laikā kritušajiem pagasta iedzīvotājiem.
Skulpturālā kompozīcija "Sainītis" veltīta komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
Piemineklis uzstādīts, lai atgādinātu nākošajām paaudzēm par 1941 un 1949. gada represijām pret pagasta iedzīvotājiem.
Ar novadnieka, publicista, rakstnieka un fotogrāfa Gunāra Birkmaņa gādību 1944.gada rudenī nodedzinātās Naudītes skolas vietā ir uzstādīts piemiņas akmens.
Atkal latvietis pret latvieti. Piemineklis uzstādīts pie Kambaru mājām, kur 1945. gada janvārī notika viena no bezjēdzīgākajām kaujām, kad krita vismaz 3000 tūkstoši karavīru.
Adrese: Piemineklis atrodas no Jelgavas puses braucot iekšā Aucē pa kreisi
Jānis Bergs bija pirmais mācību un pētījumu saimniecības „Vecauce” dibinātājs un vadītājs.
Lauksaimniecības zinātņu doktoram un profesoram.
Jānis Vītiņš (1897-1941) bijis ne tikai lielisks dziedātājs, bet arī varonīgs karavīrs.
Ludvigs Teteris bija kādreizējs mācību un pētījumu saimniecības „Vecauce” direktors un ievērojams aucenieks.